Home  >  Disclaimer

Disclaimer

De door Glampingz.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen, die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Kamer van Koophandel
Glampingz.nl is een initiatief van Bookerz BV. Bookerz BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17209166.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Glampingz.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Glampingz.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.